Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyn määräykset eroavat sen mukaan onko alueella viemäriverkosto vai ei.

Viemäriverkoston alueella noudatetaan vesihuoltolakia. Sen pääsääntönä on, että jätevedet johdetaan viemäriverkkoon, mikäli kiinteistö ei ole saanut vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla noudatetaan ns. haja-asutuksen jätevesiasetusta. Siinä on määrätty, miten talousvedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi