Julkaisut

Julkaisut-kohdassa on nähtävillä voimassa olevia Kontiolahden kunnan julkaisuja hallintoyksiköittäin. Muista kunnan julkaisuista tietoja voi kysyä asianhallinta-sihteeriltä.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen
@kontiolahti.fi