Julkaisut

Julkaisut-kohdassa on nähtävillä voimassa olevia Kontiolahden kunnan julkaisuja hallintoyksiköittäin. Muista kunnan julkaisuista tietoja voi kysyä asianhallinta-sihteeriltä.

Yhteystiedot

Asianhallintasihteeri
Miia Kauppinen
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi

sijainen 5.9.2016-31.1.2018
Niina Turunen
niina.turunen@
kontiolahti.fi

p. 050 437 3411