Julkaisut

Julkaisut-kohdassa on nähtävillä voimassa olevia Kontiolahden kunnan julkaisuja hallintoyksiköittäin. Muista kunnan julkaisuista tietoja voi kysyä tiedonhallintasuunnittelijalta.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi