Julkiset hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintayksiköt tekevät kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli niin sanottuja pienhankintoja, joihin sovelletaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeita. Hankintayksiköitä ovat valtion ja kuntien viranomaiset, valtion ja kuntien liikelaitokset ja ns. julkisoikeudelliset laitokset.

Voimassa olevat kansalliset ja EU-kynnysarvot ovat nähtävillä seuraavista linkeistä:
Hankinnat.fi
HILMA

Lisää tietoa julkisesta hankinnasta löydät seuraavasta linkistä:
Hankinnat.fi

Kontiolahden kunta tekee julkisissa hankinnoissa yhteistyötä Joensuun hankintatoimen kanssa. Joensuun seudun hankintatoimi on yhteishankintayksikkö, joka hankkii yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille tahoille tavaroita tai palveluita ja tekee näihin liittyviä hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä.

Joensuun hankintatoimen sivuille pääset seuraavasta linkistä:

http://www.joensuu.fi/hankintatoimi

Yhteystiedot

 

Hallintojohtaja
Sakari Kela
p. 050 453 1491
sakari.kela@
kontiolahti.fi