Kaavoitus

kuva

Kunnan tulee huolehtia alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on, että luodaan edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurellisesti kestävää kehitystä. Kaavoitusyksikkö huolehtii kunnan maankäytön suunnittelusta.

Maankäytön toiminta-ajatuksena on kunnan alueiden tasapuolinen kehittäminen yleis- ja asemakaavoituksella. Kaavatöiden lisäksi kaavoitusyksikössä valmistellaan suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi
 

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Pirjo Törrönen
p. 0400 588 868
pirjo.torronen@
kontiolahti.fi