Kadut ja liikenne

Kuntatekniikka huolehtii liikenneväylien sekä liikunta- ja yleisalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Painopistealueet
Kuntatekniikan tulosyksikössä keskeisintä on uusien kaava-alueiden kuntatekniikan rakentaminen sekä liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten hankkeiden toteut-taminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Katujen, katuvalaistuksen ja katuihin liittyvien viheralueiden kunnossa- ja puhtaana-pidosta sekä rakentamisesta vastaa työmaainsinööri.

Kunnossapitotehtäviin kuuluu:

 - auraus
 - polanteen poisto
 - liukkauden torjunta
 - hiekan poisto ja harjaus
 - pientareiden niitto
 - päällysteen paikkaukset
 - lanaus
 - pölynsidonta
 - sadevesiviemärit
 - ajoratamerkinnät
 - liikennemerkit

Yhteystiedot

Kuntatekniikan päällikkö
Sauli Hyttinen
p. 040 127 3264
sauli.hyttinen@
kontiolahti.fi

Työmaainsinööri
Kari Kokko
p. 0500 678 680
tekninen@
kontiolahti.fi