Kalastusalueet ja -luvat

Kalastusoikeus ja kalavesien hoito
Kalastusoikeus on kalastuslain mukaan yleensä vesialueen omistajalla. Hänen on huolehdittava yhdessä viranomaisten kanssa kalavesien hoidosta, suojelusta ja kalastuksen järjestämisestä. Kalavesiä hoidetaan istutus- ja kunnostustoimin ja ohjaamalla pyyntitapoja. Ryöstökalastus ja kalakantoja vaarantavien pyyntivälineiden käyttö on kielletty. Lisäksi saaliskaloille on asetettu minimimittoja, rauhoitusaikoja ja muita kalastusrajoituksia.

Maksuton yleiskalastusoikeus
Onginta ja pilkintä ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Yleiskalastusoikeutta on kuitenkin rajoitettu lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksellä.
 
Maksullinen yleiskalastusoikeus
Viehekalastus yhdellä vavalla on maksullinen yleiskalastusoikeus. Viehekalastus kylään kuuluvilla vesialueilla voi perustua kalaveden omistajan myöntämään lupaan tai läänikohtaiseen viehekalastuslupaan. Järveen ulottuvien kuntien asukkailla on koukkukalastusoikeus kuntaansa kuuluvien sisäjärvien yleisillä vesialueilla. Kunnan asukkailla on oikeus saada kohtuullista maksua vastaan luvan kotitarve- ja virkistyskalastukseen vesialueen omistajan osoittamin rajoituksin.
 
Kalastusasioista vastaavat tahot
Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto vastaa kalastusasioiden hallinnosta. Kalavesien hoito kuuluu kalavesien omistajien muodostamille kalastuskunnille ja kalastusalueille. Valtion aluehallinto ja valvontaviranomaisena toimivat työvoima- ja elinkeinokeskukset.
 
Kalastuksen valvonta
Kalastuksen valvonnasta huolehtivat kalastuksenvalvojat. Luvattomasti kalastavalta voidaan ottaa saalis ja pyyntivälineet pois. Muita sanktioita kalastuslain rikkomisesta ovat sakko ja jopa vankeus.

Höytiäisen viehelupa

Kalastusluvat verkosta