Kansalaisopisto

Kansalaisopistojen tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opinnot perustuvat ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä.

Kansalaisopisto on kuntien oma paikallinen palvelu, jonka tavoitteena on tuoda harrastusmahdollisuudet, opetus ja oppiminen niin lähelle ihmisiä kuin mahdollista. Kontiolahden, Joensuun, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä vastaa Joensuun seudun kansalaisopisto.

Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen