Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Puheenjohtaja
Riitta Himanka
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti
riitta.himanka@kontiolahti.fi
p. 050 428 5075

Varapuheenjohtaja
Ilkka Lukkarinen

Jäsenet
Päivi Salo
Pekka Väyrynen
(Tanja Pesonen 28.9.2015 saakka)
Risto Piirainen 28.9.2015 alkaen