Kokousaikataulut ja nähtävillä olo

Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuuston kokouksista ja pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on säädetty valtuuston työjärjestyksessä 22.4.2002 § 38.
 

Tarkastuslautakunta 8.2.2013 § 4
Tarkastuslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa viimeistään edellisessä kokouksessa sovittuna aikana. Kokouksia on noin yhdeksän vuosittain.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta. Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan luettavaksi kunnan kotisivuille.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä kokouksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkiselta osin nähtävänä tarkastuslautakunnan sihteerin työhuoneessa kokousta seuraavan viikon tiistaina kello 8.30 alkaen.
 

Kunnanhallitus 19.1.2015 § 21
Kunnanhallitus pitää kokouksensa vuosina 2015–2016 kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa 2-3 x kuukaudessa arki maanantaisin klo 17.30. Kunnanhallituksen kokouksen alussa pidetään Iltakouluja tarvittaessa. Mikäli kokouksen alussa pidetään iltakoulu alkaa kokous iltakoululla. Iltakouluihin kutsutaan asiantuntijoita iltakoulujen aihealueiden mukaisesti. Kunnanhallituksen kokouksista tehdään toiminta-aikataulu erikseen kevät- ja syyskaudelle, joka toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanhallituksen kokouksia ei pidetä ns. kunnanviraston kesätauon aikana.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta. Niille kunnanhallituksen jäsenille, joilla ei ole käytössä luottamushenkilöiden verkkopalvelua, kokouskutsu lähetetään postitse. Kunnanhallituksen esityslistat liitteineen lähetetään sähköisesti kunnanhallituksen varajäsenille, sanomalehti Pielisjokiseudulle, Karjalaiselle, Yle Pohjois-Karjalan radiolle, Viikko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Iskelmä Rexille. Kunnanhallituksen asialista toimitetaan niille valtuutetuille, jotka eivät ole kunnanhallituksessa, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Mikäli kunnanhallituksen kokoukseen saapuva varajäsen haluaa kopioidun esityslistan liitteineen toimitettavaksi, tulee hänen olla asiasta etukäteen yhteydessä toimistosihteeri Marita Eroseen.

Kunnanhallituksen esityslistat sekä pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä välittömästi kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei teknisten syiden vuoksi voida tarkastaa välittömästi kokouksen jälkeen, suoritetaan pöytäkirjan tarkastus kokousta seuraavana arkipäivänä kunnantalolla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävinä saman viikon arkiperjantaina kunnanhallituksen kokousten valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaavan toimistosihteerin työhuoneessa.

Hallinto-osaston viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat samanaikaisesti nähtävinä kuin kunnanhallituksen pöytäkirjat johdon sihteerin työhuoneessa.
 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.2.2013 § 3
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää pitää kokouksensa valtuustokaudella 2013 - 2016 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa arkikeskiviikkoisin klo 18.00. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä kokouksia. (Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.1.2015 § 11: Vuonna 2015 kokoukset pidetään alustavan suunnitelman mukaisesti 18.2., 25.3., 29.4., 27.5., 17.6., 26.8., 30.9., 28.10. ja 2.12.)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Mervi Kinnunen ja varalla koulutussuunnittelija Pekka Huovinen.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat, mikäli mahdollista, viittä päivää ennen kokousta kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanhallituksenpuheenjohtajalle. Esityslista lähetetään sähköisesti sanomalehti Pielisjokiseudulle, Karjalaiselle, Yleisradiolle, Viikko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Radio Rexille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistat sekä pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä heti kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana perjantaina koulutoimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkimaanantaina koulutoimistossa, virastotalo III.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä maanantaisin ao. viranhaltijoiden toimipisteissä.


Tekninen lautakunta 27.1.2015 § 7
Tekninen lautakunta pitää säännöllisesti kokouksensa vuosina 2015–2016 virastotalo II:n kokoushuoneessa kuukauden viimeisenä arkitiistaina klo 17.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsuina lähetetään kokousten esityslistat kokousta edeltävänä torstaina tekninen lautakunnan jäsenille verkkopalvelun kautta. Niille teknisen lautakunnan jäsenille, joilla ei ole käytössä luottamushenkilöiden verkkopalvelua, kokouskutsu lähetetään postitse. Lisäksi esityslistat lähetetään sähköisesti sanomalehti Pielisjokiseudulle, Karjalaiselle, Yleisradiolle, Viikko Pohjois-Karjalalle, Karjalan Heilille sekä Radio Rexille.

Teknisen lautakunnan esityslistat ilman liitteitä sekä pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä pääsääntöisesti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävinä saman viikon arkitorstaina teknisessä toimistossa. Mikäli pöytäkirjan tarkastus ei ole tapahtunut kokouksessa, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä kunnanviraston teknisessä toimistossa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä päätöksentekoa seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä kunnanviraston teknisessä toimistossa.


Ympäristölautakunta 28.1.2015 § 3
Ympäristölautakunta päättää pitää säännönmukaisesti kokouksen kerran kuukaudessa kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 17:30. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään, mikäli mahdollista, kokousta edeltävän viikon torstaina ympäristölautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Esityslista lähetetään sähköisesti tiedotusvälineille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Virastotalo II:ssa ympäristöyksikön kansliassa. Viranhaltijapäätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä perjantaisin Virastotalo II:ssa ympäristöyksikön kansliassa.


Vapaa-aikalautakunta 19.2.2013 § 3
Vapaa-aikalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeinen arkitiistai klo 18.00 kunnantalolla.

Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta vapaa-aikalautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle.

Esityslista lähetetään sähköisesti tiedotusvälineille Pielisjokiseutu, Karjalainen, Viikko Pohjois-Karjala, Karjalan Heili, Yleisradio ja Radio Rex.

Vapaa-aikalautakunnan esityslistat ilman liitteitä sekä pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta.

Pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta heti kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana torstaina vapaa-aikatoimistossa. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkimaanantaina vapaa-aikatoimistossa (virastotalo 3). Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä päätöstä seuraavan viikon arkimaanantaina klo 9-15 vapaa-aikatoimistossa.