Kirkonkylän koulu VANTTU kokousmuistiot

Kontiolahden kunta                                                                            Kannanotto

Kirkonkylän koulu /                                                                             15.1.2018

Vanhempaintoimikunta VANTTU

 

 

Kannanotto Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmiin ja suunniteltuihin peruskorjauksiin

 

Kirkonkylän koulun Vanhempaintoimikunta VANTTU piti torstaina 11.1.2018 kokouksen, jonka yhtenä käsiteltävänä asiana oli koulun sisäilmaongelmat ja sen vuoksi tehdyt toimenpiteet sekä koulukiinteistön tulevaisuus. Vanhempaintoimikunta on yksimielinen siitä, että Kirkonkylän koulun kiinteistöä ei kannata enää peruskorjata. Sen sijaan on löydettävä ratkaisu, joka takaa koulun oppilaille ja henkilökunnalle terveet sekä puhtaat tilat.

 

Oireet

Kirkonkylän koulussa työskentelee useita opettajia ja muita henkilökuntaan kuuluvia sekä noin 350 lasta. Henkilökunta on osa tätä yhteisöä muutamasta vuodesta vuosikymmeniin ja jokainen lapsi vähintään kuusi vuotta. He kaikki ovat altistuneet ja altistuvat tavalla tai toisella Kirkonkylän koulussa ilmenneille sisäilmaongelmille.

Osalla Kirkonkylän koulun oppilaista on ilmennyt vakavia oireita huonosta sisäilmasta johtuen. Nenäverenvuotoa, migreenikohtauksia, selittämättömiä vatsakipuja, silmien vuotamista, monin eri lääkkein hoidettavaa astmaa, äänen katoamista, selittämätöntä kuumeilua, näköoireita, silmien kutinaa, ihottumaa, loputonta väsymystä – tässä vain murto-osa ilmoitettujen oireiden kirjosta. Nämä oireet eivät ole kadonneet jo tehtyjen korjaustoimenpiteidenkään jälkeen. Ja tiedossa on, että kaikki eivät sisäilmailmoitusta lastensa oireista ole tehneet, koska he eivät ole ymmärtäneet ilmoitusta tehdä.

Kaikki Kirkonkylän koulussa työskentelevät ovat altistuneet mikrobeille ja altistuttuaan he joutuvat elämään lopun ikänsä sen kanssa. Altistuminen vaikuttaa kiinteistössä työskentelevien vireystilaan ja toimintaan kokonaisvaltaisesti sekä lasten kohdalla varmasti oppimiseen. Jo nyt sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet lasten kohdalla toistuvia sairaspoissaoloja ja henkilökunnan siirtoja toisiin työtehtäviin. Altistuminen tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen, missä lapset pystyvät opiskelemaan tai missä he voivat työskennellä saamatta jatkuvasti oireita ympäristöstä.

Kuka tästä kaikesta kantaa vastuun? Miten korvataan se, että vajaat 350 lasta ja henkilökunta sairastuu Kontiolahden kirkonkylän koulun tiloissa loppuelämäkseen? Henkilökunta voi äänestää jaloillaan, mikä ei sekään poista altistumisen aiheuttamia haittoja. Lapsilla ei juurikaan ole valinnanvaraa. Jos lapsille järjestetään lääkärintodistusta vastaan opiskelupaikka toisessa alakoulussa, ei lähikouluperiaate enää toteudu. Ja onko kunta valmis vastaamaan kouluvaihdosten myötä syntyviin koulukuljetuskustannuksiin?

 

Korjaustoimenpiteet

Maaliskuussa 2017 tehtiin Kirkonkylän koulun kiinteistössä mm. aiemmin mainittujen oireiden vuoksi katselmus, jonka seurauksena koulukiinteistössä aloitettiin välittömästi korjaustoimenpiteet. Tehtyjen toimenpiteiden aikana käytiin systemaattisesti läpi koulun tiloja ongelmakohtien selvittämiseksi. Lokakuussa 2017 tehtiin terveysvalvonnan toimesta sisäilmakatselmus terveyshaittaepäilyn johdosta. Tämän johdosta esitettiin kiinteistölle laajempia jatkotutkimuksia sekä ilmanvaihtoon kohdistettavia lisätoimenpiteitä.

Sisäilmatalo Kärki Oy:n raportin mukaan Kirkonkylän koulun kiinteistöstä on löytynyt mikrobi- ja kosteusvaurioita. Edellä mainittuja vaurioita on löytynyt esimerkiksi välipohjien eristeistä, kellarikerroksen ulkoseinistä ja lattiaeristeistä. Sisäilmamittauksissa on esiintynyt toimenpiderajojen ylittymistä niin hiilidioksidipitoisuudessa kuin lämpötilassa. Tiloissa on ilmennyt myös mm. kylmyys- ja vetohaittaa. Nämä kaikki ovat osaltaan vaikuttaneet sisäilman laatuun. Terveystarkastajan mukaan tiloissa olevat olosuhteet voivat aiheuttaa terveyshaittaa tiloissa oleskeleville.

Remonttiin käytettiin vuoden 2017 aikana 150 000 euroa. Vanhemmille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa (11.1.2018) annettiin summittainen arvio tulevista korjaustoimenpiteistä: 700 000 euroa. Tarkempi summa määrittyy virallisen selvityksen / suunnitelman valmistuttua.

 

Kiinteistön tulevaisuus

Kirkonkylän koulun kiinteistölle tehdyt korjaustoimenpiteet ovat tuoneet mukanaan yllätyksiä. Mitä enemmän kiinteistöön on kohdennettu katselmuksia ja tarkastuksia, sitä enemmän rakenteista on löytynyt vuosien aikana tehtyjä niin remontointi- kuin rakennusvirheitä. Riittääkö aiemmin esitetyt vajaat 1000 000 euroa tekemään 60-vuotiaasta, perustuksista asti sairaasta rakennuksesta terveen ja turvallisen työskentely-ympäristön lapsille ja henkilökunnalle? Kannattaako monessa eri erässä rakennettua koulua korjata, kun ei tarkkaan tiedetä mitä rakennuksesta vielä paljastuu?

Entä jos oireet eivät lopu, vaikka kiinteistö peruskorjattaisiin annetun arvion mukaisella summalla? Koulu on vuosien varrella useiden virheellisesti tehtyjen korjaustoimenpiteiden vuoksi jo nyt niin huonossa kunnossa, että voiko kukaan taata, että kiinteistöstä saataisiin millään kohtuullisella summalla remontoitua terveellinen työskentely-ympäristö.

Vanhempaintoimikunta allekirjoittaa sen, että Kirkonkylän koulun kiinteistö tarvitsee "laastarointia". On kuitenkin pystyttävä takaamaan noin 350 oppilaalle ja henkilökunnalle työympäristö, joka ei aiheuta sairastuttavaa oireilua. On taattava, että vanhemmat voivat luottavaisin mielin laittaa lapsensa suorittamaan oppivelvollisuutta. Toisin sanoen ei jää muuta vaihtoehtoa kuin järjestää väliaikaisratkaisu ja suunnitella uusi koulu.

 


 

Loppuyhteenveto

"Kontiolahti on poikkeuksellinen kunta Pohjois-Karjalassa.
Väestön keski-ikä on maakunnan nuorin ja valtakunnan keskiarvon.
Noin 14 800 asukkaan nuorekas ja vireä kunta…"

 

Edellä oleva teksti on lainaus Kontiolahden kunnan sivuilta löytyvästä kuntaesittelystä. Haluammeko me säilyttää tämän kuvauksen mukaisen imagon tulevaisuudessa? Haluammeko säilyttää mielikuvan lapsiystävällisestä kunnasta?

Vetoamme nyt teihin kuntapäättäjät, että osaatte tehdä tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Meillä on jo yksi Mäntytie, joka on osoittanut sen, että lyhytnäköisyys ei pitkälle johdata. Meillä on Kontioniemen ja Onttolan koulut, jotka on todettu oppimisympäristöinä kelvottomiksi. Nämä alueet saavat uuden koulunsa. Myös Kirkonkylän koulu tarvitsee terveet ja puhtaat tilat.

Sen sijaan, että Kirkonkylän koulua peruskorjataan vuosia uusien ongelmien ilmetessä, sairastutetaan lapset ja henkilökunta sekä vatvotaan tilannetta mediassa, toivomme päättäjiltä rohkeutta todeta, että koulun korjaaminen ei kannata. Samalla itse koulurakennusta ja sen ympäristöä voisi nykyaikaistaa ja viedä kohti uutta opetussuunnitelmaa tukevaa oppimisympäristöä.

Oli Kirkonkylän koulu tulevaisuudessa sitten osa isompaa yhtenäiskoulua tai oma yksikkönsä. Olemme valmiita maksamaan korkeammat veromme, että tämä toteutuu.

 

 

 

Kontiolahdella 15.1.2018

Kaisa Härkönen, puheenjohtaja ja muu Vanhempaintoimikunta / VANTTU

 

 

 

Vanhempaintoimikunnan kokousmuistiot DOCX-muodossa:

2018-01-15 VANTUN kannanotto sisäilmaongelmaan

2017-11-01

2017-05-03

2017-04-19

2017-02-22

2016-12-14

2016-11-09

_____________________________

(varhaisemmat tiedostot RTF-muodossa):

2016-10-05

2016-05-18

2016-03-16

2016-02-18

2015-11-09

2015-10-08

2015-03-26

2015-01-05

2014-10-08

2014-02-10

2013-11-04

2013-04-10

2013-01-22

2012-10-02

2012-05-09

2012-01-31

2011-10-25

2011-05-05

2011-02-03