Kontiolahden ilmasto-ohjelma

Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi 3.11.2014 Kontiolahden ilmasto-ohjelman. Kontiolahden ilmasto-ohjelma on laadittu aiemman seudullisen ilmastostrategian pohjalta yhteistyössä Joensuun kaupungin ja kunnan eri osastojen kanssa.  
Ilmasto-ohjelma tukee ja toteuttaa Kontiolahden kuntastrategian hyvinvointi -arvon sisällä olevaa, "Terveellinen ja viihtyisä ympäristö" strategista päämäärää.
Ilmasto-ohjelman luonnoksessa on asetettu tavoitteeksi, että kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.
 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi