Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle ennen ja/tai jälkeen koulupäivän turvallinen ympäristö, jossa hän voi aikuisen ohjauksessa osallistua monipuoliseen ja virkistävään toimintaan huoltajien ollessa työssä.

Kontiolahden kunnassa aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan iltapäivätoimintana ostopalveluna Kontiolahden 4H-yhdistykseltä. Tämän lisäksi kunta järjestää itse Lehmon koulun aamupäivätoimintaa sekä Lehmon koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoimintaa (Kuukkeli-kerho, p. 040 779 3475). Toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan järjestämisen yleiset periaatteet ja perittävät kuukausimaksut.

Toiminta-aika ja -paikat
Toimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana lukuun ottamatta syys- ja kevätlukukausien päättymispäiviä. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulutiloissa oppilaan koulupäivän päättymisen ja klo 17.15 välisenä aikana. Toimintapaikat vahvistetaan vuosittain ilmoittautumisten perusteella. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala.

Hakeminen
Tee hakemus lukuvuoden 2018 - 2019 toimintaan 24.4. - 22.6.2018 välisenä aikana Wilmassa tai hakulomakkeella. Toimita mahdollinen maksuvapautushakemus  kerhohakemuksen yhteydessä. Teemme päätökset perustettavien kerhojen kerhopaikoista kesäkuun lopussa. Kesken lukuvuotta saapuneet hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti. Huoltaja saa päätöksen lapselle myönnetystä kerhopaikasta.

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö
Teemu Piirainen
p. 050 344 7909
teemu.piirainen@
kontiolahti.fi