Koulupsykologin palvelut

Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Lisäksi koulupsykologit osallistuvat oppilashuoltotyöskentelyyn. Oppilas voi hakeutua koulupsykologin vastaanotolle omatoimisesti tai huoltajien, opettajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan välityksellä.

Koulupsykologi Seija Hämäläinen
Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kontioniemen, Onttolan ja Varparannan koulut

Koulupsykologi Marja Moilanen
Kulhon, Kylmäojan, Lehmon ja Selkien koulut

Koulupsykologi Anni Haukka
Kontiolahden koulu ja Kontiolahden lukio

Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä:

SEIJA HÄMÄLÄINEN

KOULUPSYKOLOGI
013 330 5219
seija.hamalainen@siunsote.fi

MARJA MOILANEN

KOULUPSYKOLOGI
013 330 5683
marja.moilanen@siunsote.fi

ANNI HAUKKA

KOULUPSYKOLOGI
013 330 5218
anni.haukka@siunsote.fi