Lehmon koulu

Lehmon koulu on Kontiolahden kunnan suurin alakoulu, joka sijaitsee Lehmon taajaman eteläpäässä lähellä Joensuun kaupungin keskustaa. Koulussamme on yli 340 oppilasta. Opetusryhmiä on kaikkiaan 22, joista pienryhmiä 9. Oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut 340-350 välille. Opetushenkilöstön määrä on n. 50.

Koulun sivut Peda.netissä https://peda.net/kontiolahti/lehmon-koulu

Koulun toiminta-ajatus

Lehmon koulu tarjoaa oppilaille perusopetusta. Opetustyössä pyritään ajattelun ja tiedonrakenteiden kehittämiseen. Oppimistulosten saavuttamista edistetään kokemuspohjaisen ja elämyksiä antavan opetuksen avulla. Opiskelussa pyritään omakohtaiseen tutkimiseen ja tekemiseen. Omakohtaisen tekemisen ja tutkimisen avulla pyritään muodostamaan jokaiselle oppilaalle oman kehitystason ja oppimiskyvyn mukainen tietojen ja taitojen kokonaisuus, jonka avulla oppilas voi ymmärtää ympäröivän yhteiskunnan tieto-, arvo- ja käsitemaailmaa. Koulu tukee oppilaan kasvua ja kehitystä yhdessä kodin kanssa. Tavoitteena on luoda oppilaalle kyky, usko ja halu selviytyä elämässä.

Koulun toimintaa leimaavat hyvät tavat ja yhteisöllisyys.

Yhteystiedot

Lehmon koulu
Kylmäojantie 6
80710 Lehmo

Rehtori
Antti Väänänen
p. 050 514 0995
antti.vaananen@
kontiolahti.fi

Apulaisrehtori
Sonja Hurskainen
p. 050 428 5091
sonja.hurskainen@
kontiolahti.fi

Koulusihteeri
Taimi Pakarinen
p. 050 364 9697
taimi.pakarinen@
kontiolahti.fi

Opettajainhuone
p. 050 365 3850