Luonnonsuojelu

Kunnassa ympäristönsuojelusihteeri toimii paikallisena luonnonsuojeluasioiden tuntosarvena ja asiantuntijana. Luonnonsuojelulaissa on suhteellisen vähän kunnalle määrättyjä lain mukaisia tehtäviä. Niitä ovat mm yksittäisten luonnonmuistomerkkien rauhoittamispäätökset, joita Kontiolahdellakin on voimassa muutamia. Luontoasiat otetaan huomioon lupa-asioiden käsittelyssä ja maankäytön suunnittelussa, joissa päätöksen teon pohjaksi laaditaan tarkasteltavista alueista luontoselvityksiä.

Jos sinulla on kysyttävää Kontiolahden luonnosta tai jokin erikoinen luontohavainto ole yhteydessä paikalliseen asiantuntijaan, jonka kanssa yhdessä voidaan keskustella havainnoistasi ja viedä asiaa tarvittaessa eteenpäin.
Lisätietoja luonnossuojeluun liittyvistä asioista ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Lisätietoja luontoasioista ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi