Luvan hakeminen

Sähköinen haku on käynnistetty.

Siirry Trimble eServiceen hakemaan lupaa sähköisesti

Ohje sähköiseen asiointiin

Rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen, purkamiseen, laajentamiseen ja useisiin muutostöihin tarvitaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Kunnan rakennusjärjestys määrää, millainen lupa milläkin kunnan alueella tarvitaan eri rakennuksia ja rakennelmia varten. Tarvittavat lomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta. Lupa-asioissa neuvontaa antaa rakennusvalvontatoimiston henkilöstö, yhteystiedot oikealla.

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat löytyvät kuulutuksista.

Lupapäätös pyritään tekemään kahden viikon sisällä siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut rakennusvalvontaan. Rakennuslupia myönnetään pääsääntöisesti viikoittain. Mikäli päätöksestä ei jätetä oikaisuvaatimusta, on päätös lainvoimainen noin kolmen viikon kuluttua luvan myöntämisestä. Rakennustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Varmistakaa rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin, tarvitseeko hankkeenne suunnittelutarveratkaisua, poikkeamislupaa tai ympäristölupaa ennen rakennuslupakäsittelyä. Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Rakennustöille on mahdollista hakea ennakkoaloituslupaa, jolloin rakennustöihin voi ryhtyä rakennusluvan myöntämisen jälkeen jo ennen luvan lainvoimaisuutta. Ennakkoaloitusluvasta veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen lisämaksu (122 € vuonna 2017). Lisäksi hakijan on maksettava taksan mukainen vakuusmaksu (vähintään 33 €/rakennettava kerrosala/katosala; rakennusvalvonta ilmoittaa vakuuden summan), joka palautettaan hakijalle luvan tultua lainvoimaiseksi. Ennakkoaloituslupaa ei rakennusluvalle voida myöntää ennen kuin lupaan mahdollisesti tarvittava poikkeamislupa, suunnittelutarveratkaisu tai ympäristölupa on lainvoimainen.

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Sitä kautta asiakas pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti luvan etenemistä rakennusvalvonnassa. Lupahakemuksen voi edelleen toimittaa myös paperisena. 

Asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija on ensisijainen lupahakemuksen perustaja ja täydentäjä. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista (verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella). Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Suunnitelmat ja muut liitteet liitetään hakemukseen sähköisinä tiedostoina (pdf). Ennen rakennusluvan myöntämistä toimitetaan rakennusvalvontaan kaksi paperista pääpiirustussarjaa leimaamista varten. Toinen sarja palautetaan asiakkaalle päätöksen mukana.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 050 061 2310
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Lupavalmistelija
Tapani Karhapää
p. 0400 979 260
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)