Luvat

Tarvitset rakennusvalvontaviranomaisen luvan rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen, purkamiseen, laajentamiseen ja useisiin muutostöihin. Rakennusjärjestyksessä on kerrottu, minkälainen lupa milläkin alueella tarvitaan rakennuksia ja rakennelmia varten. Voit hakea lupaa rakennuspaikan haltijana tai valtuuttaa siihen esimerkiksi hankkeen pääsuunnittelijan.

Pyrimme tekemään lupapäätöksen kahden viikon sisällä siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut rakennusvalvontaan. Myönnämme rakennuslupia pääsääntöisesti viikoittain. Lupapäätös on lainvoimainen noin kolmen viikon kuluttua luvan myöntämisestä, mikäli päätöksestä ei jätetä oikaisuvaatimusta. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Varmistathan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin, tarvitseeko hankkeesi suunnittelutarveratkaisua, poikkeamislupaa tai ympäristölupaa ennen rakennuslupakäsittelyä. Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan tekniseltä lautakunnalta.

 


Rakennuslupa

Rakennuslupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus

Purkuilmoitus ja purkulupa

Purkamisilmoitus ja purkamislupa

Ennakkoaloituslupa

Ota yhteyttä:

Olemme tavattavissa ajanvarauksella.

Tapani Karhapää kuva

TAPANI KARHAPÄÄ

LUPAVALMISTELIJA
0400 979 260
tapani.karhapaa@kontiolahti.fi

Irene Pieviläinen kuva

IRENE PIEVILÄINEN

TARKASTUSINSINÖÖRI
0500 612 310
irene.pievilainen@kontiolahti.fi

Ulla Kettunen kuva

ULLA KETTUNEN

RAKENNUSTARKASTAJA
050 428 5079
ulla.kettunen@kontiolahti.fi