Luvat

Tapahtumien järjestämistä varten täytyy huolehtia lupa-asiat kuntoon. Tapahtumajärjestäjän kannattaa selvittää hyvissä ajoin, mitä ilmoituksia ja lupia kyseinen tapahtuma tarvitsee. Lupien ja ilmoitusten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja osallistujamäärästä.

Selvitä nämä:

Maankäyttölupa

Tapahtuman järjestäminen vaatii maankäyttöluvan maanomistajalta. Lisätietoa maankäyttöön liittyvissä asioissa saa kunnan teknisistä palveluista.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Ilmoitus täytyy tehdä ainakin suurista tapahtumista tai mikäli tapahtuma aiheuttaa poikkeuksia liikenne- tai pysäköintijärjestelyihin.
Lue lisää

Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle

Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollolle täytyy tehdä ilmoitus, mikäli tapahtumassa myydään tai luovutetaan elintarvikkeita. Ilmoitus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa etukäteen.
Lisäksi ympäristöterveydenhuolto hoitaa ympäristöhygieenisen-, käymälätarpeen mitoituksen- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan.

Pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuudesta tulee laatia pelastussuunnitelma, joka toimitetaan kaksi viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen info@pkpelastuslaitos.fi. Pelastussuunnitelma on tehtävä esimerkiksi silloin, jos tapahtumassa on paikalla yhtä aikaa arviolta 200 ihmistä.
Lue lisää

Meluilmoitus

Ole yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluun, jos tapahtumassa käytetään äänentoistolaitteita.

Tilapäiset rakenteet

Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan, mikäli tapahtumassa rakennetaan tilapäisiä rakenteita tai tilan suurin sallittu henkilömäärä ylittyy.

Anniskelulupa

Alkoholin anniskelu vaatii aina anniskeluluvan. Ota yhteyttä Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Jätehuoltosuunnitelma

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Erityisesti yleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitetussa paikassa pidettävästä tilaisuudesta ei tarvitse tehdä suunnitelmaa, jos kiinteistön haltija on huolehtinut jätehuollosta riittävän kattavasti ja yleisötilaisuuden järjestäjä käyttää kiinteistön jätehuoltoa. Kysy lisätietoja Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä Antti Suontamalta, 050 428 5123, antti.suontama@kontiolahti.fi.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyjä koskevissa asioissa ota yhteyttä kunnan teknisiin palveluihin.

Ilotulitteet

Ilotulituksen järjestämiseen tarvitaan poliisin lupa. Ole yhteydessä Itä-Suomen poliisiin.
Lue lisää

Musiikki

Tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa huolehdittava myös musiikkiin liittyvistä luvista.
http://www.gramex.fi/ ja https://www.teosto.fi/