Maa-aineslupa

Maa-aineksen kaupallinen ottotoiminta tarvitsee maa-ainesluvan. Kontiolahdella
on runsaat soravarat ja maa-aineslupia soranottoon on runsaasti eri puolilla kuntaa. Omassa käytössä hyödynnettävä maa-ainesten ottotoiminta ei tarvitse maa-aines-
lupaa, mutta yli 500 kuutiometrin laajuisesta kotitarveotosta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainesten kotitarveottoilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella Miunpalveluissa. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi