Maahanmuuttajat

Infoa Suomesta eri kielillä

Kotouttamisohjelma
Kontiolahden kunnassa on käytössä kunnanvaltuuston hyväksymä kotouttamisohjelma, jossa annetaan käytännönläheistä tietoa eri palveluista ja niiden mahdollisuuksista maahanmuuttajille, viranomaisille sekä maahanmuuttajien parissa työskenteleville tahoille.

Kotouttamisohjelman perustavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen ja edistäminen sekä etnisten suhteiden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vuorovaikutuksessa kunnassa toimivien eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Kotouttamisohjelman seuranta ja palvelujen kehittäminen pohjautuu kotouttamislain asettamiin toimenpiteisiin ja niiden toteuttaminen tapahtuu monien eri tahojen yhteistyönä.

Lisätietoja yleisesti kotouttamisesta löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön palvelusta Kotouttaminen.

Kotouttamissuunnitelma
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Laissa säädetään maahanmuuttajien kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Maahanmuuttajan kotouttamisprosessi aloitetaan kotouttamissuunnitelman laadinnalla. Suunnitelman laatii yhdessä maahanmuuttajan kanssa joko työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta. Sosiaalityön kotouttamispalvelut ovat muun muassa maahanmuuttajien neuvontaa sosiaaliturvasta, palveluohjausta, perhetyötä ja opastusta arjen sujumiseksi uudessa maassa. Näiden tukitoimien yhteydessä arvioidaan maahanmuuttajan ja hänen perheensä elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja selvitetään tarpeen mukaan kotoutumista tukevia palveluja ja tukitoimien tarvetta esimerkiksi päivähoito-, koulu- tai terveydenhuoltopalveluissa.

Moving to Finland -verkkosivut
Maahanmuuttovirasto on yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa avannut Suomeen muuttaville asiakkaille tarkoitetut "Moving to Finland" -verkkosivut. Sivuilta löytyy tietoa Suomesta, yhteiskunnastamme ja arkielämästä kunnan asukkaana, valmistautumisesta Suomeen muuttoon, työnhausta, palveluista ja sivuilla on mahdollisuus myös opiskella suomea.