Maakuntakaava

kuva

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty kaavoista, joilla alueidenkäyttöä voidaan suunnitella. Maakuntakaavan laatimisvastuu on maakuntaliitolla. Sillä ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä asioita. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavoista löytyy tietoa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kotisivuilta.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi 

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi


Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi