Maakuntakaava

kuva

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty kaavoista, joilla alueidenkäyttöä voidaan suunnitella. Maakuntakaavan laatimisvastuu on maakuntaliitolla. Sillä ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä asioita. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavoista löytyy tietoa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kotisivuilta.

Yhteystiedot

Kaavoitusjohtajan sijainen
Tekninen johtaja

Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi
 

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi


Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi