Maapoliittinen ohjelma

Kontiolahden kunnan väestönkasvu on asettanut maapolitiikan hoidolle haasteita, jotta asunto-, työpaikka- ja palvelutontteja sekä virkistys- ja yleisiä alueita on siinä määrin tarjolla kuin kunnan strategiassa, taloussuunnittelussa ja asunto-ohjelmassa asetetut tavoitteet edellyttävät. Maapolitiikka ja maankäyttöpolitiikka ovat osana kunnan keskeisiä strategioita.

Maapoliittinen ohjelma 2007 (kv 17.12.2007).

Yhteystiedot

Kaavoitusjohtajan
sijainen

Tekninen johtaja
Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi