Maisematyölupa

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueella tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään, ei saa tehdä maisemaa oleellisesti muuttavaa puiden kaatoa tai maanrakennustyötä ilman maisematyölupaa. Maisematyölupaa voi hakea myös sähköisellä lomakkeella Miunpalveluissa. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Kontiolahdella, metsäisenä kuntana, ei puiden kaatoihin ole vaadittu maisematyö-
lupaa kovin herkästi. Yleisohjeena on annettu, ettei tavanomaisten kotimaisten puulajiemme muutaman yksilön kaatoon lupaa tarvitse hakea. Jos puu on erikoinen tai se vaikuttaa oleellisesti maisemaan, voi lupa olla tarpeen. Ympäristöpäällikkö ratkaisee viranhaltijana luvan tarpeen. Kysy ohjeita jos epäilet, että suunnitteilla oleva toimenpide tarvitsee maisematyöluvan.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi