Maksut ja taksat

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle vuosittain ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainestaksan mukaiset maksut.

Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (264/1961) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunta perii ympäristölautakunnan vuosittain hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Sivu päivitetty 10.1.2018.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi