Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on toimenpiteiden teettäjien ja tapahtumien järjestäjien aina etukäteen tiedotettava melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä meluilmoitus ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelee ympäristönsuojelusihteeri. Meluilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella Miunpalveluissa. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista toiminnoista:

1. Tilapäinen murskaamo
2. Louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä sekä louheen lastausta ja ajoa,
    sekä paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö, jos
       * toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin maanantaista perjantaihin
          klo 7.00–18.00
       * louhintatyötä tehdään samalla paikalla yli 25 vuorokautta
       * paalutusta tehdään ja hydraulista iskuvasaraa käytetään yli 10 työpäivää
3. Tavanomainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito, satamassa
     tapahtuva lastaaminen ja purku tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, joka
     aiheuttaa yli 85 dB melutason 10 metrin etäisyydellä melulähteestä ja jota
       * tehdään kahtena tai useampana yönä klo 22.00–07.00
       * tehdään yli viikon ajan klo 18.00–21.00
       * kahtena tai useampana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin
          klo 07.00–22.00 taikka yleisenä juhlapäivänä
4. Maa- ja kiviainesten, puutavaran tai muun materiaalin kuormaaminen, purku
    ja lastaus, kun sitä harjoitetaan muuna aikana kuin maanantaista perjantaihin
    klo 07.00–22.00
5. Tilapäinen erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma kuten
       * ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia klo 22.00 jälkeen
       * moottoriurheilukilpailu
       * urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka
         aiheuttaa erityisen häiritsevää melua
6. Ilotulitusnäytös voidaan ilman ilmoitusta järjestää 31.12. klo 18.00 ja
    1.1. klo 01.00 välisenä aikana. Muina aikoina pitää tehdä kirjallinen ilmoitus
    myös pelastuslaitokselle.

Ilmoitusta ei tarvitse pääsääntöisesti tehdä seuraavista toiminnoista:
      - sirkusnäytännöistä
      - äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä klo 07-22 yleisötilaisuuksissa
        ja muissa tilapäisissä tapahtumissa yleisökäyttöön sopivissa paikoissa
      - yksityistilaisuuksista, kuten häistä tai vastaavista
 

Lisätietoja meluilmoituksesta ympäristöministeriön sivuilta.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi