Muutoksenhaku päätöksiin

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus
Kunnan jäsenellä tai asianomaisella on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Valtuuston päätöksistä tehdään kunnallisvalitus.

Hallintovalitus
Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Muutoksenhakuohjeet pöytäkirjoissa
Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä myös muutoksenhakukieltoja.

Yhteystiedot

Hallintojohtaja
Sakari Kela
p. 050 453 1491
sakari.kela
@kontiolahti.fi