Opetuspalvelut

kuva

Kontiolahden kunnan opetustoimen toiminta-ajatuksena on antaa korkeatasoista, koulun sijaintipaikasta riippumatonta, tasa-arvoista, yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta ja opetusta avoimessa ja laadukkaassa oppimisympäristössä yhteistyössä kotien ja sidosryhmien kanssa. Opetuksen päämääränä on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, joka edistää lapsen ja nuoren yksilöllistä kasvua sekä toisia arvostavaa ja kunnioittavaa käyttäytymistä.

Kontiolahdella annetaan esiopetusta päiväkodeissa ja erillisryhminä kouluissa, perusopetusta kymmenessä alakoulussa ja Kontiolahden yläkoulussa sekä lukio-opetusta Kontiolahden lukiossa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen 1. ja 2. luokkalaisille sekä myös muiden vuosiluokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Kontiolahden kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä vastaa Joensuun seudun kansalaisopisto. Musiikkileikkikoulutoimintaa ja musiikin perusopetusta kunta ostaa Joensuun konservatoriolta.

Yhteystiedot

Koulutoimisto
Keskuskatu 8 C
81100 Kontiolahti

Sivistysjohtaja
Jyrki Rautiainen
p. 050 428 5106
jyrki.rautiainen@
kontiolahti.fi

Opetuspäällikkö
Teemu Piirainen
p. 050 344 7909
teemu.piirainen@
kontiolahti.fi

Toimistopäällikkö
Helena Vänskä
p. 050 437 3422
helena.vanska@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Mervi Kinnunen
p. 0400 172 009
mervi.kinnunen@
kontiolahti.fi