Opiskelu lukiossa

kuva

Lukion yleinen tehtävä on määritelty valtakunnallisesti. Lukion tulee toimia:

- yleissivistävänä
- oppivelvollisuuskoulun opintoja jatkavana
- ylioppilastutkintoon johtavana ja
- jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena.

Lisäksi lukio tukee nuoren yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen.

Lukiossa painotetaan monipuolista, yksilöllistä opetusta ja kasvatusta sekä avointa suhtautumista vieraita kansoja ja kulttuureja kohtaan. Opiskelu lukiossa vahvistaa ja kehittää persoonallisuutta sekä luonnon, ympäristön ja kulttuurin arvostusta.

Lapin leirikoulun aineistoa

Lukion perimät koe- ja materiaalimaksut
Opinto-opas 2017-2018

Opetussuunnitelma