Varparannan koulun oppilastoimikunta

 

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on saada oppilaiden ääni kuuluviin koulutyössä. Oppilaskunnalla on aloitelaatikko, johon oppilaat voivat tehdä aloitteita haluamistaan aiheista. Oppilaskunta ilmoittaa toiminnastaan aulasta löytyvän ilmoitustaulun avulla, sekä tiedottamalla keskusradion ja "luokkaradion" kautta.

Oppilaskunta järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia, joista tulee tietoa myös näille kotisivuille.

Oppilaskunnan sisältä valitut jäsenet edustavat oppilaita yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa.