Organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutos

Kontiolahden kunnassa on käynnistetty johtamis- ja organisaatiojärjestelmän uudistaminen. Johtamisjärjestelmää uudistetaan, jotta kunta pystyy vastaamaan uuden kuntalain muutoksiin, sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen sekä mahdollisen maakunta-/itsehallintoalueen muutoksiin.

Kunnan tehtävät muuttuvat, kun merkittävä sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus poistuu kuntien vastuulta. Kuntien tehtävät painottuvat jatkossa entistä enemmän paikallisen elinvoiman edistämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen ja rakennetun ympäristön kehittämiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen.

Kontiolahden kunnanhallitus perusti 18.1.2016 työryhmän, jonka päätehtävä on keskittyä poliittisen johtamisjärjestelmän eli kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen tehtävien sekä uuden lautakuntarakenteen ja mahdollisten jaostojen tehtävien miettimiseen. (Kunnanhallituksen päätös 18.1.2016 §14).

Työryhmän tehtävänä on tuoda kunnanhallitukselle esitys organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutoksista aikatauluineen 13.6.2016 mennessä. Aikataulu uudistustyössä on tiivis, koska ensi vuoden talousarviot laaditaan kunnassa uuden organisaation mukaisesti. Samanlainen uudistustyö on käynnissä kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Siun sote -kuntayhtymä, joka tuottaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut maakunnassa, aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.

Uuden johtamisjärjestelmän ja lautakuntarakenteen ohjaustyö tapahtuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvässä yhteistyössä. Prosessin aikana kuullaan työyksikköjä ja henkilöstöä. Samoin asiaa esitellään kuntalaisille ja heiltä pyydetään kommentteja. Päätökset uudistuksesta tekee Kontiolahden kunnanvaltuusto.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä.

Tiedote organisaatiomuutoksesta 12.5.2016

TYÖRYHMÄN MUISTIOT

Kokousmuistio 1.2.2016

* Viestintäsuunnitelma

Kokousmuistio 17.3.2016

Kokousmuistio 3.5.2016

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Jere Penttilä
p. 050 432 7600
jere.penttila@
kontiolahti.fi