Osoitekartat

Osoitteiden ylläpitäminen ja päivittäminen on yksi mittaus ja kartastot -yksikön päätehtävistä. Tehtävään sisältyy uusien osoitteiden antaminen ja teiden nimeäminen haja-asutusalueella. Uudisrakennuksille annetaan osoitteet rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Yksikkö vastaa myös osoitejärjestelmän toimivuudesta ja ajantasaisuudesta sekä viranomaisyhteistyöstä osoiteasioissa.  

Kontiolahden kunnan haja-asutusalueen ja taajamien sekä kylien osoitekartat on painettu vuonna 2004. Osoitekartat ovat myös numeerisessa muodossa. Taajamien ja kylien osoitekartat pidetään ajan tasalla. Osoitekarttoihin merkitään uudet tienimet. Osoitekartat ovat avattavissa alla olevista linkeistä. Näillä sivuilla pyritään pitämään aina viimeisin ajantasaistettu osoitekartta.

Painetut osoitekartat on loppuunmyyty. Uuden osoitekartan suunnittelu on aloitettu. Paperisia osoitekarttoja voidaan tarvittaessa tulostaa asiakkaille. Hinta määräytyy mittaus ja kartastot -yksikön vuosittain hyväksyttävän taksan (2018) mukaan.

Osoitekartat:
Osoitekartta koko kunta (päivitetty 1.6.2017)
Kirkonkylä-Asemakylä-Uuro-Kontioniemi -alue (päivitetty 1.6.2017)
Lehmon alue (päivitetty 1.6.2017)
Onttolan alue (päivitetty 1.6.2017)
Jakokosken alue (päivitetty 1.6.2017)
Paiholan alue (päivitetty 8.2.2013)
Kulhon alue (päivitetty 1.6.2017)

----------

Sivu päivitetty 10.1.2018

Yhteystiedot

Paikkatietosuunnittelija
Henna Rummukainen
p. 050 375 2606
henna.rummukainen@
kontiolahti.fi