Osoitteiden antaminen

Haja-asutusalueilla osoitteiden ylläpitäminen ja päivittäminen on yksi mittaus ja kartastot -yksikön päätehtävistä. Uudisrakennuksille annetaan osoitteet rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Asemakaava-alueilla kunkin rakennuspaikan osoite määräytyy asemakaavaa tehtäessä tai muutettaessa. Kunnan myymissä tai vuokraamissa tonteissa osoite merkitään sopimuksen liitekarttaan. Saatua osoitetta voi käyttää jo rakennuslupaa haettaessa.

Yhteystiedot

Maanmittausinsinööri
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi