Palkkatuettu työ

Palkkatuella työllistämisellä parannetaan työnhakijan valmiuksia edetä työhön avoimille työmarkkinoille, estetään työttömyyden pitkittymistä ja tasataan alueellisia eroja. Sekä työllistetyillä että esimiehillä on käytettävissään työllisyyskoordinaattorin tuki koko työsuhteen ajan, jolloin työllistetyn jatkopolkua voidaan suunnitella jo työsuhteen aikana.

Tavoitteena on, että kunnan työyksiköissä on kuukausitasolla 40 palkkatukipaikkaa kontiolahtelaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille kuukaudessa, tarkoittaen vuositasolla n. 80 henkilön työllistämistä. Työllistettävien tulee olla kontiolahtelaisia. Työllistymiskohteet ovat kunnan eri toimialoilla. Työaika on 85 %, 100 %, tai näitä pienempi yksilöllistä tarpeista riippuen. Tukityöjaksot ovat pääsääntöisesti 6-8 kuukauden mittaisia, poikkeuksena ohjaustehtäviin palkattavat, joiden työsuhteet kestävät 24 kk.

Palkkatuella työllistäminen pitää sisällään myös oppisopimuskoulutettavat. Kriteerinä on, että koulutettavilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai uuteen ammattiin opiskeleminen oppisopimuksella on terveydellisistä syistä perusteltua. Aikaisempi tutkinto voidaan hyväksyä, mikäli se toimii pohjana uudelle tutkinnolle tai mikäli uusi tutkinto lisää henkilön työllistymismahdollisuuksia merkittävästi aiempaan tutkintoon nähden. Koulutettava voi suorittaa työsuhteensa aikana oppisopimuksella alan perus- tai ammattitutkinnon. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus tuloutetaan työyksiköille.

Palkkatukityöpaikat voidaan räätälöidä työttömän osaamista ja työ- tai toimintakykyä vastaaviksi.

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos koet olevasi työkykyinen/osatyökykyinen ja haluat työllistyä kunnan yksiköihin!

 

 

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi

Virpi Kettunen
Työllisyyskoordinaattori
p. 050 571 2116
virpi.kettunen@
kontiolahti.fi