Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetuksen 1. luokalle tulevat (v. 2011 synt.) ja uudet oppilaat ilmoitetaan viimeistään 5.2.2018 sähköisesti Wilman kautta. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse lähikouluun 5.2.2018 klo 9.00 - 12.00 tai Oppilastietoilmoitus-lomakkeella (lomakkeen saa myös esiopetuksesta) em. päivään mennessä.

Alakoulut:
Ahokkala, Suontauksentie 2, Paihola, p. 050 501 4014
Jakokoski, Jakokoskentie 6 b, p. 040 487 2111
Kontioniemi, Jääkärintie 2, p. 050 344 7909
Kirkonkylä, Koulukuja 2, p. 040 179 4428
Kulho, Rekiraitti 9, p. 040 178 5081
Kylmäoja, Pohjatuulentie 6, p. 040 179 4428
Lehmo, Kylmäojantie 6, p. 050 364 9697
Onttola, Koulutie 10, p. 040 178 5082
Selkie, Selkientie 47 b, p. 040 178 5079
Varparanta, Riihilahdentie 5, p. 040 178 5078

Kontiolahti on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kunta osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Koulunkäyntioikeutta muuhun kuin lähikouluun haetaan sivistysjohtajalta erillisellä lomakkeella. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Päätös koulupaikasta tehdään huhtikuun aikana. Toukokuussa on koulutulokkaiden tutustumispäivä, josta koulu ilmoittaa erikseen. Lukuvuoden 2018 - 2019 koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018.

Maksulliseen iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan erikseen.

Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin
Perusopetuslain nojalla (POL 27 §) lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin.  Huoltaja hakee lapselle poikkeuksellista koulunkäynnin aloittamisajankohtaa sivistysjohtajalta erillisellä lomakkeella.