Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Oppivelvollisille lapsille ja nuorille annetaan perusopetusta yleensä peruskoulussa. Peruskoulu käsittää luokat 1 - 9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat).

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa lapsen vamman tai sairauden vuoksi, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä  opetussuunnitelman avulla.

Yhteystiedot

Koulutoimisto
Keskuskatu 8 C
81100 Kontiolahti

Sivistysjohtaja
Jyrki Rautiainen
p. 050 428 5106
jyrki.rautiainen@
kontiolahti.fi

Opetuspäällikkö
Teemu Piirainen
p. 050 344 7909
teemu.piirainen@
kontiolahti.fi

Toimistopäällikkö
Helena Vänskä
p. 050 437 3422
helena.vanska@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Mervi Kinnunen
p. 0400 172 009
mervi.kinnunen@
kontiolahti.fi