Kylmäojan koulu - Poissaolot

Oppilaiden vapautus koulutyöstä matkan tms. vuoksi.

Oppitunneille osallistuminen on lapsille työtä, joten poissaolo tunneilta edellyttää perusteltua syytä. Pääsääntönä on se, että opetuksesta poissaolosyyksi kelpaavat samat syyt kuin aikuisella töistä poissaoloon. Huomioitavaa on se, että myös työlauantait ovat koulupäiviä ja siten ilman eri lupaa pakollisia työpäiviä.

Lomamatkojen osalta koulun toivomus on, että matkat pyrittäisiin tekemään oppilaiden loma-aikoina. Mikäli kuitenkin loma- / muu matka osuu koulujen työajalle, huolehditaan läksyistä ja opittavien asioiden läpikäymisestä "kotiopetuksena".

Lomaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella tai  hakemuslomakkeella. Poissaolohakemuslomakkeella anotaan lupaa opettajalta (viikko tai sitä lyhyempi aika) tai rehtorilta (yli viikon poissaolo).