ProKoulu-hanke

Koulumme oli mukana 2014-2015 ProKoulu-tutkimuksessa, jossa tavoitteenamme oli saada koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien yhteistyöllä seuraavanlaisia ProKoulun verkkosivuilla esiintyviä toimenpiteitä kouluumme.

Koko koulun yhteistyöllä luodaan viihtyisä ja positiivista käyttäytymistä tukeva ympäristö

ProKoulu (Positiivisesti ryhmässä oppien) tutkimuksen tavoitteena on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen. Tutkimukseen perustuen luodaan koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi. ProKouluille tarjotaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja mm. työrauhaongelmiin ja käyttäytymisen pulmiin. Tutkimuksessa käytettäviä arviointivälineitä voidaan hyödyntää osana koulun omaa laatutyötä, opetussuunnitelmien uudistusta sekä oppilashuollon edistämistä.

Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee oppilaiden kehitystä kohti koulun kasvutavoitteita. Varhainen puuttuminen suunnitelmallisesti koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee.

http://www.prokoulu.fi/info/

Yhteystiedot

Onttolan koulu
Koulutie 10
80510 ONTTOLA
p. 013 801 147

Koulunjohtaja
Päivi Hukka
p. 040 178 5082
paivi.hukka@
kontiolahti.fi