Rakennusjärjestys

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaa 8.12.2014 § 75 hyväksynyt rakennusjärjestyksen päivityksen. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015. Rakennusjärjestykseen kuuluu karttaliite, johon on merkitty suunnittelutarvealueet.
 

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
ulla.kettunen@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella;

lomalla 10.5.-16.5.2018)


Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 050 061 2310
irene.pievilainen@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Lupavalmistelija
Tapani Karhapää
p. 0400 979 260
tapani.karhapaa@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella;

lomalla 10.5.-11.5.2018)