Rakentaminen

kuva

Rakennusvalvonnan lupia voi hakea sähköisesti.

Siirry hakemaan lupaa sähköisesti

Ohje sähköiseen asiointiin

Rakentaminen perustuu uuteen tilatarpeeseen tai tarpeeseen kehittää tai korjata olemassa olevaa rakennusta. Rakennusten asianmukainen huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä niiden elinkaaren kannalta. Rakentamisen hyvällä suunnittelulla ja ohjauksella pyritään varmistamaan lopputuloksen laatu, turvallisuus ja terveellisyys taloudellisesti, energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Kunnan tärkein rakentamisen ohjausväline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita. Kontiolahdella kunnan rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista.

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat löytyvät kuulutuksista.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 050 061 2310
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Lupavalmistelija
Tapani Karhapää
p. 0400 979 260
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)