Rekisteriselosteet

Tähän kootaan Kontiolahden kunnan rekisteriselosteita

Informointi evästeiden käytöstä
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmä-tiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman "Työkalut" -
valikosta löytyvän "Internet asetukset" -valikon kautta kohdasta "Suojaus".

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkosivujen kävijätiedot
Kontiolahden kunnan kotisivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Kontiolahden kunta ei kerää sivulla kävijöiden henkilötietoja.

Sähköistä viestintää koskevan tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen
viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyviin
tunnistetietoihin. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua
selaavaan henkilöön (käyttäjään) yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa
käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön
varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Vain järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja tietoturvasta huolehtiva henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistamistietoja, jos se esimerkiksi vian tai väärinkäytön selvittämiseksi on välttämätöntä. Tunnistamistietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. Tämä velvoite koskee myös edellä mainittua henkilöstöä.

Sivuilla kävijätietojen perusteella kerätään kootusti anonyymiä (tilastollista) tietoa

  • kävijämääristä
  • käyttötiheystä
  • uusien ja paluukäyttäjien määristä
     

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi