Joensuun seutuhallinto

Joensuun seutuun kuuluvilla Joensuun ja Outokummun kaupungeilla sekä Kontiolahden, Liperin, Ilomantsin, Juuan ja Polvijärven kunnilla on yhteinen seutuhallinto toteuttamaan sopimusperusteista yhteistyötä. Seutuyhteistyötä harjoittavissa kunnissa on noin 124 500 asukasta.

Seutuhallinnon uusi toimintamalli 1.1.2015 alkaen

 1. Seudun kuntien johtajat ja hallitusten puheenjohtajat kokoontuvat vähintään 3 kertaa vuodessa ja käyvät läpi kulloinkin ajankohtaiset seutuyhteistyöhön liittyvät asiat ja hankkeet. (Aikaisemman) Seutuvaltuuston puheenjohtaja ja seutuhallituksen puheenjohtajat osallistuvat kokouksiin ja seutuhallituksen puheenjohtajana toimii siirtymäkauden sen puheenjohtajana.
   
 2. Vetovastuu asioiden valmistelusta on vuosittain vaihtuen kunnilla vuorotellen, vetovastuussa oleva kunta vastaa kokousten koollekutsumisesta, asialistan valmistelusta ja vetovastuussa oleva kunta osoittaa kokouksia varten sihteerin.
   
 3. Kohdan 1 ryhmä voi harkintansa mukaan asettaa työryhmän erityistä määräaikaista tehtävää varten, muutoin seudulliset yhteistyöasiat hoidetaan normaalina yhteistyöasioina kunkin kunnan viranhaltijoiden kesken siten, että mukana ovat ne kunnat, joista asia kulloinkin koskee.
   
 4. Laajempi seudullinen yhteistyöfoorumi (seutukokous) järjestetään vähintään kerran vuodessa ja foorumin sisällöstä sovitaan kulloinkin erikseen. Fooruminen puheenjohtajana toimii siirtymäkauden nykyisen seutuvaltuuston puheenjohtaja.
   
 5. Seutusopimus vanhassa muodossa on purettu 31.12.2014.
   
 6. Seutuhallitus ei tarvitse erillistä budjettia 1.1.2015 alkaen vaan kukin kunta vastaa omalta osaltaan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista tarvittaessa em. ryhmän sopiessa asiasta tarkemmin.

Kontiolahti on vetovastuussa vuodet 2015 - 2016. Kokouksien puheenjohtajana toimii Pekka Kukkonen, esittelijänä Kontiolahden kunnanjohtaja Jere Penttilä ja asialistat kokoaa ja sihteerinä toimii Kontiolahden kunnan hallintojohtaja Riitta Himanka. Kokouksia pidetään vähintään 3 kertaa vuodessa.

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Jere Penttilä
p. 050 432 7600
jere.penttila@
kontiolahti.fi