Sivistyslautakunta

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on yksitoista (11) kunnanvaltuuston valitsemaa jäsentä.Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunnan toimialana on osaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, esi- ja perus- sekä lukio-opetuspalvelut, vapaan sivistystyönpalvelut, vapaa-aikapalvelut ja hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunnan toiminta.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, perus- ja lukio-opetuksesta, vapaasta sivistystyöstä, kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluista sekä kirjastopalveluiden kehittämisestä yhteistyössä sopimuskuntien kanssa sekä eri laeissa ja asetuksissa lautakunna päätettäväksi säädetyt tai muutoin lautakunnan päätettäväksi määrätyt asiat.

Puheenjohtaja Seppäläinen Satu
Linkkutie 2, 80710 Lehmo
seppalainen.satu@gmail.com
p. 050 407 7669

Varapuheenjohtaja Kukkonen Seppo
Lietteentie 4 A, 81160 Romppala
seppo.kukkonen@telemail.fi
p. 044 312 0856

Jäsenet:
Simonen Samuli
Majaniementie 13 B, 80510 Onttola
samuli.simonen@hotmail.com
p. 040 910 5888

Martikainen Timo
Marjorinteentie 4, 80130 Joensuu
timo.martikainen@saunalahti.fi
p. 040 516 7460

Mikkonen Piia
Romontie 37, 81100 Kontiolahti
piia.mikkonen@telemail.fi
p. 040 045 3614

Matjuschi Leila
Vanha Nurmeksentie 74B, 80710 Lehmo
matjuschi@gmail.com
p. 040 561 3209

Turunen Marko
Kaisalantie 12, 80710 Lehmo
turunenmarko@hotmail.com
p. 050 368 6517

Koivula Hanna
Kylmälamentie 37, 80710 Lehmo
hanna.koivula@kontiolahti.fi
p. 045 112 4489

Kantelinen Kaisu
Vasutie 10, 80710 Lehmo
kaisu.kantelinen@gmail.com
p. 040 412 8377

Turunen Joona
Linkkutie 14, 80710 Lehmo
joona.turunen.toto@live.fi
p. 044 345 1998

Niiranen Sanna
Jyrkäntie 1 C 6, 80710 Lehmo
sanna.niiranen@gmail.com
p. 050 583 8287