Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia elämän erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Ne edistävät ja ylläpitävät yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalipalveluihin kuuluvat muun muassa aikuissosiaalityö ja toimeentulotukeen liittyvät palvelut, lapsiperhe-palvelut ja vammaispalvelut.

Siun sote aloittaa toimintansa 1.1.2017. Siun sote tuottaa Kontiolahden kunnalle sosiaali- ja terveyspalvelut. Siun soten www-sivuja ollaan suunnittelemassa ja sivujen on tarkoitus olla toiminnassa 1.1.2017. Linkitykset Siun soten sivuille toteutetaan kokonaisuudesssaan sitten kun Siun soten www-sivut ovat valmiit.

Ajankohtaiset tiedot sosiaalipalveluista löytyy palveluntuottajan kotisivuilta. Alta löytyvät suorat linkit keskeisiin sosiaalipalveluihin. Kunnan itse hoitamat sosiaalipalvelut tai tukipalvelut löytyvät sivun vasemmasta reunasta.

Aikuissosiaalityö
Asiakasmaksut
Ikäihmisten palvelut
Isyys-, huolto- elatus- ja tapaamisasiat
Kasvatus- ja perheneuvola
Lastensuojelu
Lomakkeet
Mielenterveyspalvelut
Omaishoito
Päihdepalvelut
Sosiaalipäivystys
Talous- ja velkaneuvonta
Toimeentulotuki
Vammaispalvelut