Soveltava liikunta

kuva

Mitä soveltava liikunta on ?

Soveltavan liikunnnan ryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Kontiolahden kunnan erityisliikuntapalveluiden kehittämistyö tuotti vuonna 1998 ensimmäisen Erityisryhmien liikunnan kehittämis-suunnitelman vuosille 1999-2004. Suunnitelma on päivitetty vuosille 2005-2009.

Kehittämistyöllä kunnan liikuntakulttuuria on saatu laajemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Suunnitelman toimialajaottelu luo perustan, jolla kunkin toimialan liikuntatoimintaa kehitetään kohdennetusti.

Yhteistyön merkitys eri toimialojen kesken luo kantavan pohjan pitkälle tulevaisuuteen. Toiminnan päätavoitteena on luoda kattava liikuntaverkosto, jolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten terveyskuntoon.

Päävastuullisena koordinoijana toimii kunnan liikuntapalvelut, joka luo puitteet ja mahdollisuudet laajenevaan liikuntatoimintaan sekä terveyskunnon ylläpitoon.

Tavoitteet Kontiolahdessa

Kontiolahden kunnan erityisliikuntapalveluiden kehittämisen tavoitteena on ikääntyvän väestön liikunta-aktiivisuuden tukeminen avo- ja laitoshoidossa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi lapsi- ja nuorisotoiminnan kehityksen tukeminen koulujen kanssa soveltavalla liikunnanohjauksella.

Kehittämistavoitteena on myös muiden erityisliikuntaa tarvitsevien saamista liikuntapalveluiden käyttäjiksi. Tarkoituksena on tarjota liikuntapalveluja niitä haluaville mahdollisuuksien mukaan.

Soveltavan- ja terveysliikunnan kalenteri syksy 2018

 

Yhteystiedot

Liikunnanohjaaja
Eija Pennanen
p. 050 428 5092
eija.pennanen@
kontiolahti.fi