Talous ja verotus

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnanvaltuuston 7.12.2015 § 73 vahvistama taloussuunnitelma.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilinpäätös tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on saatettava kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuodesta 2008 alkaen on kuntakonsernista laadittava entistä kattavampi konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen lisäksi konsernin tulos- ja rahoituslaskelmat. Kunnanvaltuuston 6.6.2016 § 22 vahvistama tilinpäätös.

Yhteystiedot

Talousjohtaja
Pauliina Pietikäinen
p. 050 432 7615
pauliina.pietikainen@
kontiolahti.fi