Kirkonkylän koulu, tärkeää lisätietoa

Tukiopetus koulussa
Tukiopetusta annetaan tilapäisesti jälkeenjääneelle oppilaalle tai sitä vaikean vamman, sopeutumattomuuden tai muun syyn vuoksi tarvitsevalle oppilaalle. Tilapäinen jälkeenjääneisyys voi johtua sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta poissaolosta. Oppilas voi tarvita tukiopetusta esim. oppimisvaikeuksien voittamiseksi eli vaikeiden asioiden opettamiseksi tehostetusti.

Koulun työaika
Aamulla koulutyö alkaa päivänavauksella. Koulutyö alkaa pääsääntöisesti klo 8 tai 9. Toisinaan perjantaisin on seurakunnan edustaja pitämässä päivänavausta. Työjärjestyksen mukainen opetus tapahtuu 45 min jaksoina. Klo 10.45 ei ole välituntia ja vastaavasti klo 11.45 - 12.15 on pitkä välitunti.


Erityisopetus
Puhumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa, englannin kielessä ja matematiikassa sekä tarpeen mukaan muissa aineissa annetaan erityistä yksilöllistä opetusta niille oppilaille, jotka ovat erillisen harjoituksen tarpeessa näissä taidoissa.
Oppilaiden ruokailu

Ruokailu on järjestetty klo 10.15-11.45 välisenä aikana.


Poissaolot
Pätevä poissaolon syy on sairastuminen. Poissaolosta on ilmoitettava viipymättä opettajalle. Uudessa lainsäädännössä on tiukennettu poissaolojen seurantaa, kaikki poissaolot on kirjattava. Luokanopettaja voi myöntää hyväksyttävästä syystä luvan enintään 5 päivän poissaoloon tai, jos luokanvalvojaa ei ole, oppilaan opettaja tai koulun rehtori.
Lupa yli 5 päivän poissaoloihin pyydetään kirjallisena koulun rehtorilta. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta oppilaan opettajalle.
Oppilaiden kuljetus

Yli 5 km:n matkalta annetaan kuljetus kouluun ja sitä lyhyemmiltä matkoilta huomioidaan muutkin oppilaat kuljetukseen, kun katsotaan se matkan vaarallisuuden tai muun syyn vuoksi tarpeelliseksi. Kirkonkylän koulussa on kuljettavana oppilaita Pyytivaaran, Romon, Heinävaaran, Kyykän, Varparannan vanhantien ja Kontioniemen suunnalta. Poikkeusluvista päättää koulutuslautakunta.

 

Järjestyssäännöt
Kontiolahden alakoulujen järjestyssäännöt löydät "säännöt" linkin alta.                                       

Yhteystiedot

Kirkonkylän koulu
Koulukuja 2
81100 Kontiolahti

Rehtori
Juha Rytkönen
p. 050 428 5102
juha.rytkonen@
kontiolahti.fi