Tietopalvelu

kuva

Kontiolahden kunnan keskusarkisto säilyttää sen haltuun siirrettyjen kunnallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen arkistot ja pitää ne tarvitsijoiden käytettävissä. Asiakirjat ovat tarvitsijoiden käytettävissä ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset.

Arkistoluettelot ja hakemistot ovat pyynnöstä käytettävissä (tulevaisuudessa arkistoluettelot ja hakemistot löytyvät myös kunnan kotisivuilta).

Tietopalvelun toimivuuden takia asiakirjatilaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kontiolahti.fi vähintään kahta työpäivää ennen tarvetta. Huonokuntoisiin, tuhoutumisvaarassa oleviin asiakirjoihin ei ole oikeutta tutustua ennen niiden konservointia. Asiakirjatilauksissa tulee huomioida, että tilausten määrät olisivat kohtuullisia ja helposti päätearkistosta siirrettävissä.

Tietoturvallisuuden vuoksi henkilöitä ei päästetä päätearkistoon ilman valvontaa. Tarvitsijalla on oikeus tutustua asiakirjoihin hänelle osoitetussa tilassa. Mikäli tarvitsijalla (tutkijalla) on tarve tutustua laajoihin kokonaisuuksiin ja päästä päätearkistoon, on tutkijan haettava tutkimuslupaa.

Asiakirjoja voi saada lainaksi oman kunnan virkakäyttöön, toiset viranomaiset ja arkistolaitoksen yksiköt, joissa asiakirjojen käyttö on valvottu, säilyttäminen turvattu ja asiaton käyttö estetty. Yksityisillä ei ole mahdollisuutta saada asiakirjoja lainaksi, esimerkiksi kunnan työntekijöille asiakirjoja ei anneta kotilainaksi.

Asiakirjoista on mahdollisuus saada jäljennöksiä. Asiakirjakopioista peritään maksu kunnanhallituksen vahvistaman taksan mukaisesti.

Koululais- ja opiskelijaryhmillä on mahdollisuus tulla tutustumaan päätearkistoon. Tulevaisuudessa arkistotiedon käytön edistämiseen kiinnitetään huomiota esimerkiksi asiakirjanäyttelyillä ja edelleen kotiseutuarkistotoiminnan edistämisellä.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi