Tietosuojavastaava

Kontiolahden kunnanhallitus on 19.2.2018 § 40 nimennyt Kontiolahden kunnan tietosuojavastaavaksi tiedonhallintasuunnittelija Miia Kauppisen ja varatietosuojavastaavaksi palvelusihteeri Niina Turusen.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidylle (esimerkiksi kuntalainen) että valvontaviranomaisille (esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimisto) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta on vastuussa organisaation johto.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi

Palvelusihteeri
Niina Turunen
p. 050 437 3414
niina.turunen@
kontiolahti.fi